Wolne Pokoje !

  • Przyjęcia ślubne i komunijne
  • Urlopy i weekendy
  • Spotkania rodzinne i firmowe
  • Biesiady dla młodzieży
  • Obserwacje bobrów
  • Prezentacja bawołów na pastwisku
 

Hodowla bawołów wodnych

Od roku 2006 na powierzchni ponad 60 ha prowadzona jest w Olchowym Młynie jedyna w Polsce hodowla bawołów wodnych (Bubalus bubalis). Stado podstawowe 35 samic zarodowych. Dla zainteresowanych organizujemy wycieczki na bawolisko.

Sprzedajemy:

  • odsadzone (4-miesięczne i starsze) jałówki i byczki,
  • zacielone jałówki do dalszej hodowli,
  • byczki do dalszej hodowli,
  • roczne i starsze byczki na ubój,
  • strasze zacielone samice.

CENY: do uzgodnienia